PRINCE2® Practitioner with Certification

PRINCE2® Practitioner with Certification

3 Dagen / Expert
Wilko van den Engh

Kalender

 
Er zijn geen trainingen gepland op dit moment.
 
Wil u deze cursus bij u op kantoor? Neem contact op met ons.

Tot 30% korting via KMO-PORTEFEUILLE

Wat omvat deze Project Management training?

De PRINCE2® Practitioner training focust op het toepassen van PRINCE2® project management via extra theoretische kennis en praktijk cases.

Deze training bouwt verder op de basiskennis van de PRINCE2® Foundation training, die als vereiste geldt voor het volgen van deze training.

We focussen in de Practitioner training vooral op de samenhang en integratie van de diverse PRINCE2-principes, -thema's, en -processen. Daarnaast komen algemene projectmanagement technieken aan de orde, gevolgd door een verdere verdieping in de PRINCE2 theorie.

Eens bovenstaande samenhang en bijkomende inzichten goed verwerkt zijn we klaar om ons met een aangereikte praktijk casus verder te verdiepen in het in praktijk brengen van PRINCE2.

We stimuleren en geven ruimte voor het delen van kennis en ervaring met collega-projectmanagers uit andere organisaties.

Elke deelnemer krijgt een ondersteunende digital lesmap met geaccrediteerd materiaal en het handboek "Managing Successful Projects with PRINCE2 (ISBN 9780113310593)".
Studenten krijgen bovendien ook toegang tot ondersteunende e-learning.

Deze geaccrediteerde PRINCE2® Practitioner training bereidt efficient voor op het PRINCE2® Practitioner Certificatie examen. Dit examen is inbegrepen in de prijs van deze cursus.
Dit examen test of kandidaten in staat zijn om PRINCE2® in de praktijk toe te passen en dit op basis van gedetailleerde kennis van Prince2 en haar toepassing in echte projecten.

Na de opleiding bent u in staat om:

  • Het gehele projectmanagementproces conform PRINCE2 in te richten;
  • De PRINCE2 methode op praktische en pragmatische wijze toe te passen;
  • Aan het PRINCE2 Practitioner examen deel te nemen.

De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde trainers met veel kennis van projectmanagement in theorie en praktijk en uiteraard de toepassing van PRINCE2.

Voor wie is deze cursus bestemd?

Personen die regelmatig aan projecten deelnemen of projecten ondersteunen en daarin een sturende functie hebben, zoals: stuurgroep leden, projectmanagers, projectleiders, teammanagers, en managers van facilitaire afdelingen.

U moet voor certificering het PRINCE2 Foundation examen met goed gevolg hebben afgelegd.

 

* Deze training wordt aangeboden in samenwerking met GoodSense

  TRAININGEN

Waarom kiezen voor Plataan

Plataan is ervaren en gespecialiseerd in het on- en offline creëren en verspreiden van kennis en leerervaringen.